intro

asos yayınları

  • 2016 yılında kuruldu.
  • Okuma kitapları yayını yapmaktadır.
  • Ders Kitabı yayını yapmaktadır.
KİTAPLARIMIZ DERGİLERİMİZ

KİTAPLARIMIZDAN BAZILARI

TÜM KİTAPLAR

Sınıf Yönetimi Değerli öğretmen adayları, Eğitim-öğretim etkinlikleri ile toplumların devamlılığını teminat altına alacak bireylerin yetiştirilmesi amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda öğretmenlerin, eğitsel ve öğretimsel amaçları, olabildiğince yüksek düzeyde gerçekleştirmeleri beklenir. Tam bu aşamada bir sınıf düşünelim. Örneğin 30 öğrencinin olduğu bir sınıf. Aslında 30 öğrenci derken, 30 farklı sosyal çevreden ve 30 farklı sosyo- ekonomik düzeye sahip aileden gelen, 30 farklı kültüre, 30 farklı zihinsel gelişim düzeyine, 30 farklı iletişim becerisine sahip 30 farklı dünyadan bahsediyoruz. Öğretmenin vazifesi ise, bu dünyalara adeta güneş olmak; farklılıklarla dolu olan sınıfı, eğitim ve öğretim ışığıyla aydınlatmak, adeta bir orkestra şefi edasıyla sınıfı yönetmek. Peki, bu kadar farklılıkların bulunduğu bir sınıfta öğretmen, yalın haliyle tek başına, kendinden beklenilenleri nasıl ve hangi yetilerle yapabilir? Bu kitapta bu ve benzeri birçok soruya yanıtlar aranmış, örnek olaylarla derinlemesine analizler yapılması amaçlanmış, bölüm sonu değerlendirme soruları ile her bölümün sonunda öğrenilme düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır.
MÜLTECİLERİN EĞİTİMİ İÇİN OKUL LİDERLİĞİ
Dil Dibeği Etimoloji veya Türkçesi ile kökenbilim, dilbilimin en zevkli, bir o kadar da en riskli konularından biridir. Kelimelerin, hangi evreleri geçirdikleri; anlam ve şekil olarak nasıl değişimlere uğradıkları; bu değişim ve gelişim sürecinde hangi dil duraklarında ne kadar bekleyip, Hangi hızla geçtikleri, insanın havsalasına sığmayacak çarpıcı örneklerle doludur
Muhammed Ebû Zehre'nin Kur'an İlimlerine Bakışı ve El-Mu'cizetü'l-Kübrâ Adlı Eseri
KATMA DEĞERLİ DEĞERLENDİRME Türkiye?de hâlihazırda katma değerli değerlendirmelerin yapılmadığı hatta bu kavramın bilinmediği görülmektedir. Bu yüzden bu kitapta öncelikle bu kavramın ne olduğu, neyi amaçladığı, kullanılan modellerin neler olduğu, farklı ülkelerdeki uygulamalarının nasıl olduğu, eğitimin paydaşlarının bu uygulamadan nasıl etkilendiği, Türkiye?de uygulanmak istenirse ne gibi durumların göz önünde bulundurulması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu kitabın; öğretmenlere, yöneticilere, politika yapıcılara, ebeveynlere, öğrencilere, öğretim üyelerine kısacası eğitimin tüm paydaşlarına ya da bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen tüm araştırmacılara faydalı bilgiler sunabilmesi dileğiyle...
EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Ülkemizde son yıllarda özel sektörde insan kaynakları yönetimi konusunda çağdaş adımlar atılmıştır. Eğitim kurumlarında da bu yönde adımların atılması önemli bir unsur olarak düşünülmüştür. Eğitim kurumları açısından insan kaynakları yönetiminin gerekliliğini, ilkelerini, felsefesini ortaya koymak ve ayrıca geliştirme etkinliğini ortaya koyabilmek, sonuç ve öneriler geliştirmek, bu kitabın ortaya çıkış nedenini oluşturmuştur. Diğer örgütlerde olduğu gibi eğitim kurumlarında da insan kaynakları yönetimi önemlidir. İnsan Kaynakları Yönetimi eğitim örgütlerinde etkili biçimde uygulanabilir. Çünkü insan kaynakları yaklaşımı, eğitim kurumlarının örgütsel kültürüne uygun düşer. Eğitim kurumları da insan kaynaklarını geliştirmeye çalışmaktadır. Bu kurumlarda hem işleyen hem de işlenen kaynak insandır. Eğitim kurumlarının kültüründe, insana değer veriliyorsa, insan kaynağının en önemli kaynak olduğuna inanılıyorsa, bu kurumlarda insan kaynaklarının yönetimi yaklaşımı başarıyla uygulanabilir.