intro

asos yayınları

  • 2016 yılında kuruldu.
  • Okuma kitapları yayını yapmaktadır.
  • Ders Kitabı yayını yapmaktadır.
KİTAPLARIMIZ DERGİLERİMİZ

KİTAPLARIMIZDAN BAZILARI

TÜM KİTAPLAR

UYGULAMALI OKUL LİDERLİĞİ Eğitimdeki köklü sismik değişimler, okul liderlerini ve liderliğini daha stratejik hale getirmiştir. Okul liderlerinin dünyadaki sismik değişimleri, Türk eğitim sisteminin ve okulların bağımsız yapısı ve bir sistem bütünlüğü içinde çözümlemeleri, anlamlandırmaları ve konumlandırmaları gerekmektedir. Dünyadaki sismik değişimler ve söz konusu bu değişimlerin Türk eğitim sistemine ve okullara etkilerinin incelenmesi, okulların geleceği bakımından büyük önem arz etmektedir. Kitap etkili ve başarılı bir okul kurabilmek için gerekli olan bazı teorik ve pratik becerileri incelemektedir. Kitabın vermek istediği ana mesaj şudur: Okul liderleri, yaptıkları işin ve dünyadaki değişimlerin doğasını anladıkları zaman daha başarılı olacaklardır.
Nokay EÇEGE Eski Ulusal Güvenlik Teşkilatı çalışanı olan Başkomiser Koray korkunç bir rüya ile uyanır. Calmakta olan telefon bir cinayetin habercisidir. Bu cinayet onu geçmişe sürükleyecektir. Eski hesaplaşmalar, çevrilen oyunlar, intikam, hırs, kin ve kibir. Ayrıca dünyaya hükmetme gücü veren Zülkarneyn'in küresi de bu cinayet oyunlarında asıl amacı oluşturacaktır. Hiç bitmeyecek bir gerilim, aklın sınırlarını zorlayacak bir macera...
Dil Dibeği Etimoloji veya Türkçesi ile kökenbilim, dilbilimin en zevkli, bir o kadar da en riskli konularından biridir. Kelimelerin, hangi evreleri geçirdikleri; anlam ve şekil olarak nasıl değişimlere uğradıkları; bu değişim ve gelişim sürecinde hangi dil duraklarında ne kadar bekleyip, Hangi hızla geçtikleri, insanın havsalasına sığmayacak çarpıcı örneklerle doludur
KATMA DEĞERLİ DEĞERLENDİRME Türkiye?de hâlihazırda katma değerli değerlendirmelerin yapılmadığı hatta bu kavramın bilinmediği görülmektedir. Bu yüzden bu kitapta öncelikle bu kavramın ne olduğu, neyi amaçladığı, kullanılan modellerin neler olduğu, farklı ülkelerdeki uygulamalarının nasıl olduğu, eğitimin paydaşlarının bu uygulamadan nasıl etkilendiği, Türkiye?de uygulanmak istenirse ne gibi durumların göz önünde bulundurulması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu kitabın; öğretmenlere, yöneticilere, politika yapıcılara, ebeveynlere, öğrencilere, öğretim üyelerine kısacası eğitimin tüm paydaşlarına ya da bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen tüm araştırmacılara faydalı bilgiler sunabilmesi dileğiyle...
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
GÖRSEL OKUR YAZARLIK Görsellerin insan hayatında etkisinin artmasıyla görsel okuryazarlık, eğitim öğretim ortamlarında kazandırılması gereken temel becerilerden biri olarak kabul edilmiştir. Özellikle 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda ayrı bir beceri olarak düşünülen görsel okuryazarlık (görsel okuma ve görsel sunu) daha sonra diğer dil becerilerinin ya da öğrenme alanlarının kazanımlarının içine serpiştirilerek öğrencilere verilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte insan hayatında görsel okuryazarlığın önemi gün geçtikçe artmakta, hayatın her anında ve alanında görsellerle dolu bir dünyayla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada da mizahi yönü ağır basan karikatürlerin Türkçe dersi dil bilgisi öğrenme alanında nasıl kullanılabileceği açıklanmış ve örnek karikatürlerle desteklenmiştir.