blog-featured-image

SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TAM METİN KİTABI

Editör: Prof. Dr. Süleyman UYAR

4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU